Képzéseink

A 2021/2022-es tanévre meghirdetett képzéseink

Technikumi képzéseink: 

Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Közszolgálati technikus

Szakképző iskolai képzéseink

Gazda

Mezőgazdasági gépész

          Pék

Pék-cukrász

Hegesztő

 

Technikumi képzések

Újdonságai, előnyei:

 • Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
 • A tanuló 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
 • Kezdettől a tanulmányai végéig ösztöndíj jár (8.000 Ft/hó -56.000 Ft/hó)
 • Első sikeres szakmai vizsga után pályakezdési juttatás
 • Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
 • Négy közismereti tantárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy idegen nyelv) végig ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból a 12. év végén előrehozott érettségi lehetőséggel. A nyelvvizsga megszerzésére is adott a lehetőség, hiszen ugyanolyan óraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban.
 • A technikusi szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami egyben emelt szintű érettségi tantárgynak számít. A végzettséggel könnyebben kezdhet egyetemi tanulmányokat.

 

Mezőgazdasági technikus: Szakma azonosító száma: 5 0811 17 09

Intézményi belső kód: 1113

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet adó oktatás
 • Oktatott idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– biológia

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

A speciális értékelés szabályai:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, ha a sajátos nevelési igényű tanuló a fenti tárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett, akkor a felsorolt tantárgyak közül a számára legkedvezőbb osztályzatának kétszeresét vesszük figyelembe.

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés: Tervezett kimenet (a 13. évfolyamon) a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül: a mezőgazdasági technikus szakképesítés megszerzése.

A tanulmányok ideje alatt lehetőség van ECDL-vizsga letételére.

Intézményünkben a „T”- kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az iskola biztosítja az elméleti és gyakorlati képzést.

 

Mezőgazdasági gépésztechnikus: Szakma azonosító száma: 5 0810 17 08

Intézményi belső kód: 1114

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet adó oktatás
 • Oktatott idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– biológia

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

A speciális értékelés szabályai:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, ha a sajátos nevelési igényű tanuló a fenti tárgyak valamelyikéből az értékelés alól felmentett, akkor a felsorolt tantárgyak közül a számára legkedvezőbb osztályzatának kétszeresét vesszük figyelembe.

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés: Tervezett kimenet (a 13. évfolyamon) a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül: a mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés megszerzése.

A tanulmányok ideje alatt lehetőség van ECDL-vizsga letételére.

Intézményünkben a „T”- kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez az iskola biztosítja az elméleti és gyakorlati képzést.

 

Közszolgálati technikus   Szakma azonosító száma: 5 0413 18 01

Intézményi belső kód: 1161

 • 5 évfolyamos, a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és közszolgálati technikus oklevelet adó oktatás
 •  Rendvédelmi szervek, vagyonvédelem, önvédelem, személy- és vagyonőr, jogi ismeretek, közigazgatási ismeretek tanulása a 9. évfolyamtól kezdődően
 • ECDL-vizsga saját vizsgaközpontunkban
 • Választható tantárgy KRESZ-ismeretek órarendbe építve, saját tanfolyamok
 • Gyakorlatok a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél, vagyonőröknél
 • 1 kötelező idegen nyelv: angol vagy német nyelv emelt óraszámban, szakmai idegen nyelv

A felvételi kérelem elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

sikeres felvételinek része a fizikai állapotfelmérés eredményes teljesítése.

A rangsorolás módja és szabálya:

A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 50 pont):

– magyar nyelv és irodalom

– történelem

– matematika

– idegen nyelv

– testnevelés

Azonos pontszám esetén a matematika tantárgyból több ponttal rendelkező tanuló kerül előbbre a rangsorban.

Fizikai (erőnléti) állapotfelmérés követelménye:

 • fekvőtámasz (30 másodperc)
 • felülés (1 perc)
 • hajlított karú függés
 • 4×10 méteres ingafutás

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi el.

Megjegyzés:

A 13. évfolyam végén megszerzett érettségi bizonyítvány és közszolgálati technikus oklevél előnyt jelent a rendvédelmi technikumokba való továbbtanulásra, rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésre.

 

Szakképző iskolai képzések:

A szakképző iskolai képzés újdonsága, előnyei:

 • 3 éves
 • Az első év ágazati ismereteket adó oktatás
 • 9. évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)
 • Első sikeres szakmai vizsga után pályakezdési juttatás
 • 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás
 • 10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális keretek között zajlik
 • 12-13. évfolyamon, esti képzésben, érettségi vizsgát lehet tenni

 

Gazda: Szakma azonosító száma: 4 0811 17 04

 Intézményi belső kód: 1102

 • 3 évfolyamos gazda szakképző iskolai képzés
 • A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, mely az iskola tanműhelyében, valamint külső gyakorlati helyszínen történik
 • ECDL-vizsga
 • „T” kategóriás vezetői engedély elméleti és gyakorlati oktatása tanórai keretek között
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi.

A sikeresen elvégzett 3 tanév után lehetőség van esti tagozaton +2 év alatt érettségi bizonyítvány szerzésére.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény és a meghirdetett tanulói létszám függvénye. Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, amennyiben a szakértői bizottság integrált oktatásukat javasolja.

 

Mezőgazdasági gépész: Szakma azonosító száma: 4 0810 17 07

 Intézményi belső kód: 1104

 • 3 évfolyamos mezőgazdasági gépész szakképző iskolai képzés
 • A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, mely az iskola tanműhelyében, valamint külső gyakorlati helyszínen történik
 • ECDL-vizsga
 • „T” kategóriás vezetői engedély elméleti és gyakorlati oktatása tanórai keretek között
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi.

A sikeresen elvégzett 3 tanév után lehetőség van esti tagozaton +2 év alatt érettségi bizonyítvány szerzésére.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény és a meghirdetett tanulói létszám függvénye. Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, amennyiben a szakértői bizottság integrált oktatásukat javasolja.

 

Pék: Szakma azonosító száma: 4 0721 05 11

Intézményi belső kód: 1125

 • 3 évfolyamos pék-cukrász szakképző iskolai képzés
 • A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, mely a térség valamely pékségének tanüzemében történik
 • ECDL-vizsga
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi.

A sikeresen elvégzett 3 tanév után lehetőség van esti tagozaton +2 év alatt érettségi bizonyítvány szerzésére.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény és a meghirdetett tanulói létszám függvénye. Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, amennyiben a szakértői bizottság integrált oktatásukat javasolja.

 

Pék-cukrász: Szakma azonosító száma: 4 0721 05 12

Intézményi belső kód: 1126

 • 3 évfolyamos pék-cukrász szakképző iskolai képzés
 • A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, mely a térség valamely pékségének tanüzemében történik
 • ECDL-vizsga
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi.

A sikeresen elvégzett 3 tanév után lehetőség van esti tagozaton +2 év alatt érettségi bizonyítvány szerzésére.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény és a meghirdetett tanulói létszám függvénye. Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, amennyiben a szakértői bizottság integrált oktatásukat javasolja.

 

Hegesztő: Szakma azonosító száma: 4 0715 10 08

Intézményi belső kód: 1152

 • 3 éves hegesztő szakképző iskolai képzés
 • A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, mely kihelyezett képzőhelyen történik
 • ECDL-vizsga
 • Kezdettől ösztöndíj mindenkinek (16.000 Ft/hó – 56.000 Ft/hó)

A sikeres felvételi eljárás után a jelentkezőnek előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatot üzemorvos végzi.

A sikeresen elvégzett 3 tanév után lehetőség van esti tagozaton +2 év alatt érettségi bizonyítvány szerzésére.

A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény és a meghirdetett tanulói létszám függvénye. Intézményünk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad, amennyiben a szakértői bizottság integrált oktatásukat javasolja.