Közszolgálati technikus

Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző

Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus

A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy közigazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Szakmai követelmények:

  • Közigazgatási eljárás keretén belül hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást folytat, elektronikus ügyintézést végez, közigazgatási ügyekben döntést készít elő, ügyfélkaput, hivatali kaput használ.
  • Az ügyfelekkel és szervezeten belül szóban, írásban és elektronikus formában kommunikál, kapcsolatot tart szükség esetén egy tanult idegen nyelven is
  • Az ügyfelek személyes vagy írásos (papíralapú vagy elektronikus) megkereséseit kivizsgálva a keletkezett ügyet megoldja és az ügyintézés folyamatában közreműködik.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_rend_kozszolgalati-technikus_2020pdf-1593080603723.pdf

TOVÁBB A JELENTKEZÉSRE